طنز ولی تا حدودی حقیقی

طنز ولی واقعی(حتمآبخونید):

به راننده تاکسی میگم سیگارتو خاموش کن به دودش حساسیت دارم برمیگرده میگه جوونای همسن تو کراک میکشن تو به دود سیگار حساسیت داری

                                     #################

خانومه ناراحت توی تاکسی :به فاصله ی چند روز هم شوهرم بهم خیانت کرد هم دوست پسرم

                                   ##################

میگه به خدا راست میگم میگه نه اگه راست میگی بگو به جون مامانم

                                   #################

یه عمر رفتیم سینما اخر سر نفهمیدیم دسته ی صندلی مال خودمون یا بقل دستیمون

                                     ################

یارو گیتار الکتیریک تو اتاقم دید گفت تو هم شیطان پرست شدی

                                  ##################

جشن میگیرن گوسفند میکشند عزاداریه  گوسفند میکشند ماشین میخرند گوسفند میکشند پسر اقدس خانم رو ختنه میکنند گوسفند میکشند بعد به گاو بازای اسپانیا فحش میدن!!!!!

                                      ##################

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
http://maktabeshia.blogsky.com

به ما هم سر بزنید ضرر نمی کنید مکتب شیعه: نشر مبانی و معارف اصیل اسلام http://maktabeshia.blogsky.com

عاطفه اشتری

عالی خیلی عالی.ازلیلاتشکرمیکنم به خاطره مطالب زیباش