# نوشته

دل نوشته ی 4

                                                                                                                                                        گناه نزدیک نیا این جا تاریک است ،نفس نکش نفس هایت هوای اینجا را مسموم میکند ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 9 بازدید

نوشته

از کدام راه بروم ؟کدام راه وکوره راه را انتخاب نکرده ام ؟                                            از هر کجا که می روم به ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 10 بازدید