# نوشته

نوشته

از کدام راه بروم ؟کدام راه وکوره راه را انتخاب نکرده ام ؟                                            از هر کجا که می روم به ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 45 بازدید