# دل_نوشته_ی_4

دل نوشته ی 4

                                                                                                                                                        گناه نزدیک نیا این جا تاریک است ،نفس نکش نفس هایت هوای اینجا را مسموم میکند ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 23 بازدید