سه اسمس زیبا

 

خونه ی اجارهای داری واسه ی ادم تنها قلبشو پیش میده جونشم ماه به  ماه

                                          ***

عجب دوره و زمونه ای شده که به خاطر حفظ رفاقت باید خیلی از حرفاتو توی دلت نگه داری که یکی را داشته باشی که بهش بگی رفیق مگه نه رفیق؟

                                          ***

کسی هست شانه هایش را به من قرض بدهد تا یک دل سیر گریه کنم بدون هیچ سوال و جواب و نصیحتی؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهندس بیسکویت خور

هستم همه جوره، هم خونه میدم، هم قلب، هم رفاقت، هم شانه ، هم ............... بی هیچ نصیحتی، بی هیچ سوالی [لبخند] چون نیاز هر آدمی است، و من نیز هم [خجالت] ممنون که بهم سر زدی، منتظر حضور گرمت هستم، رفیق [رویا]