دل نوشته ی 4

                                                                                                                                                        گناه نزدیک نیا این جا تاریک است ،نفس نکش نفس هایت هوای اینجا را مسموم میکند ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 23 بازدید

نوشته

از کدام راه بروم ؟کدام راه وکوره راه را انتخاب نکرده ام ؟                                            از هر کجا که می روم به ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 45 بازدید
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
8 پست